Domaljevac: Objavljen javni poziv za privremeni rad na održavanju poljskog nasipa Bazik – Domaljevac

Temeljem Odluke o održavanju poljskog nasipa Bazik-Domaljevac broj: 01-14-712/16 od 13. 05. 2016. godine, općinki načelnik raspisuje
javni poziv za privremeni radni angažman u svrhu javnog rada na održavanju – košenju poljskog nasipa Bazik-Domaljevac

I. Pozivaju se svi zainteresirani radno sposobni građani Općine Domaljevac-Šamac da se prijave za privremeni radni angažman u svrhu održavanja poljskog nasipa Bazik-Domaljevac.

II. Javni radovi na održavanju-košenju poljskog nasipa Bazik-Domaljevac izvodit će se u dva vremenska okvira: prvi u lipnju a drugi u rujnu 2016. godine.

III.Uvjet za angažiranje radno-sposobne osobe za javne radove je da ista posjeduje vlastiti stroj za košenje – trimer koji će koristiti za javne radove.

IV. Novčana naknada za dnevni radni angažman u trajanju od 8,00 do 16,00 sati sa strojem u provedbi javnih radova koji su predmet ovoga poziva iznosi 50,00 KM. Na navedeni iznos Općina Domaljevac-Šamac će obračunati i uplatiti propisane poreze i doprinose.

V. Općina Domaljevac-Šamac će u provedbi javnih radova koji su predmet ovoga poziva osigurati ostali potreban potrošni materijal za javne radove.

VI. Za prijavu na ovaj Javni poziv potrebno je popuniti Zahtjev za privremeni radni angažman (dostupan u Centru za pružanje usluga građanima – šalter sali općine Domaljevac-Šamac) i kopiju osobne iskaznice te predati u Centru za pružanje usluga građanima – šalter sali općine Domaljevac-Šamac do 31. svibnja 2016. godine do 1600 sati.

Općinski načelnik Mario Jurkić, prof

Izvor: domaljevac.ba

Comments

comments

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Domaljevac: Započeli radovi na održavanju poljskih nasipa | ORAŠJE NEWS

Comments are closed.