Oglašavanje putem objavljivanja posta

Oglašavanje putem objave posta na portalu

 

Ovaj vid oglašavanja se sastoji od objave reklamnog posta/člnaka na našem portalu.

Jedan plaćeni reklami tekst/post košta 10,00 KM, tekst ne smije biti kraći od 50 znakova, kao ni dulji od 300 znakova.

Oglašivač je dužan sam napisati tekst, te nam poslati tekst i sliku za naslovnicu, ( preko E maila ili na facebook ) da mi to možemo objaviti na portalu.
Ukoliko želite da vam mi pišemo reklamni tekst, cijena pisanja reklamnog teksta je po dogovoru, zavisno od duljine teksta.

Post/oglas koji objavimo na našoj stranici biti će vidljiv za više od 3000  naših facebook pratitelja, te će se oko dva dana vrtjeti na naslovnici, ( slideshow ) našeg portala, koji u prosjeku ima oko 2000 posjeta dnevno.

Također na stranici promo našeg portala post će ostati vidljiv zauvijek. Mi ćemo ga ukloniti samo na vaš izričiti zahtjev, primjerice ako ste prodali nekretninu koju ste nudili ili je istekla akcija koju ste reklamirali, pa ne želite više da oglas bude na portalu.

Ovaj vid oglašavanje je pogodan za oglašavanje kupaca o sniženjima ili akcijama u vašoj trgovini, poduzeću ili uslužnoj radni, ali isto tako pogodan je i za svakodnevnu prodaju stvari, ( automobila, motora, poljoprivredni strojeva ), prodaju ili iznajmljivanje nekretnina, te reklamiranje proizvoda ili usluga koje vi ili vaše poduzeće nudi.

Napomena: Da ne bi došlo do zatrpavanja portala promo tekstovima, objavljivati ćemo najviše 4  ovakva oglasa tjedno. Prilikom ugovaranja oglašavanja izvijestiti ćemo vas kada možemo objaviti vašu reklamu.

Autor: Mario Pejić vlasnik portala.
Kontakt: Mob: 063 717 981, E mail orasjenews@gmail.com