Općina Orašje: Potpisan ugovor u vezi priprema za sanaciju deponije komunalnog otpada

Za projekt „Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada“ Općina Orašje sklopila je Ugovor o vršenju usluga izrade investicijsko-tehničke dokumentacije i Okolišne dokumentacije odnosno uvjeta za urbanističku suglasnost sa poduzećem Zagrebinspekt iz Mostara, prenose na službenim stranicama općine Orašje.

Ovo poduzeće, za potrebe Općine, preuzelo je na sebe obvezu izrade: Tehnološkog elaborata za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada i izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja otpada, Idejnog plana upravljanja građevinskim otpadom, Studije utjecaja na okoliš, te Idejnog projekta sanacije postojeće deponije komunalnog otpada. Za ovu namjenu Općina Orašje je početkom godine od Federalnog ministarstva okoliša i turizma dobila 25.571,00 maraka, a usluge po potpisanom Ugovoru iznosit će 30.186,00 maraka.

Izvor: orasje.ba

Comments

comments